4 Ağustos 2010 Çarşamba

Zihnin ekolojisi (Çarpıcı soru ve yanıtlar)Ecology of the Mind

Globally, humanity is now suffering from an epidemic of uncontrollable anxieties, mood disorders and depression. The United Nations predicts that mental disease will be bigger than heart disease by 2020.

Why is this happening? Why are we breaking down mentally?

(Küresel düzlemde insanlık kontol edemediği kaygıların, duygulanım bozukluklarının, ve depresyonun pençesinde. Birleşmiş milletler 2020 ye kadar ruhsal hastalıklardan muzdarip olanların sayısının kalp kastalıkları rahatsızlığı yaşayanları geçeceğini öngörüyor. Peki ... bu neden oluyor? Neden ruhsal bir çöküş yaşıyoruz?
1. Gürültü: Yüzlerce yıl insanın karşılaştığı gürültü kaynakları rüzgar, yağmur ve diğer insan sesleriyle sınırlıydı. Ama şimdi ....
2.Bilgi kirliliği ve virüslere sebep olan araçlar: TV, radyo, internet .. sabah kalkıp akşam yatana kadar binlerce reklam, tanıtım, kısa mesaj
3.Empati erozyonu : Aynı tür kan ya da vahşet içeren haberleri göre göre artık patlayan bombalara parçalanan bedenlere, ağlayan insanlara karşı birşey hissedememe
4.Bilgi aktarımındaki çeşitliliğin azalması: Aynı bilgi kaynakları Wikipedia yada Facebook nedeniyle homojenize olmuş bir veritabanı. Aynı trendler, in'ler out'lar
5.Psişenin parçalara ayrılması (sıçrayan beyin sendromu): Özellikle internetten hızlı ve bölük pörçük bilgi aktarımına alışan beyinlerin artık her düzlemde bilgiyi böyle alma eğilimine girmesi: Hızlı ve yüzeysel. "Bir zamanlar kelime denizine dalan bir dalgıçtım. Artık yüzeyde jet-ski yapan adam gibiyim." diyor kendinde bu sendromu saptayan br okuyucu.
6.Kültürün tükenişi: Artık sanatta ve debiyatta yeni birşeyin yaratılmadığı eski büyük eserlerden esinleniliip ürünler çıkarıldığı düşünülüyor. "artık öyle bir durumla karşı karşıyayız ki kültür kendi tohum stoğundan besleniyor"
7.doğadan uzaklaşıp sanal dünyalarda yokolma
(Adbusters, Whole Brain Catalogue, Ecology of the Mind adlı makaleden yapılan alıntıların çevirisidir.)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder